.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2023

  27.03.2023


Připravujeme

  27.03.2023

   Každoroční shromáždění členů NSK se sejde ve středu 29. března 2023 od 13 do 15 hod na Zámku Vítkovice, Výstavní 80/99, Ostrava.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  01.11.2021

    Dne 17.6.2022 ve spolupráci s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s. se uskutečnil odborný seminář pod názvem „Vodík – fenomén budoucnosti“. Seminář se uskutečnil ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích.

 

   NSK uspořádal dne 21. října 2021 seminář "Malé modulární jaderné reaktory (SMR)" za účasti zástupců ÚJV Řež a Moravskoslezského energetického centra. Odborníci se shodli, že výhodami SMR jsou zejména bezemisní produkce energií a šetrnost k životnímu prostředí, provozní flexibilita (kombinovaná výroba elektřiny a tepla, služby výkonové rovnováhy pro ČEPS, produkce vodíku apod.), bezpečnost dodávek a ekonomická konkurenceschopnost. Moduly lze sestavovat do jednotek vyššího instalovaného výkonu.

 

     Dne 22. 9. 2021 se v budově personálního a vzdělávacího centra společnosti VÍTKOVICE, a.s. uskutečnil pravidelný workshop NSK v souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na výstavbu nového reaktoru v Dukovanech s názvem „Dodavatelský řetězec členů NSK pro výstavbu jaderných elektráren“. Workshopu se zúčastnilo 13 osob z 12 členských firem klastru.

 

     19. řádné výroční Shromáždění členů NSK proběhlo online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams dne 2. 6. 2021 za účasti zástupců 22 členských firem.

      Během jednání byla schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2020, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2021.

 

     Dne 23. 2. 2021 se uskutečnil pravidelný workshop s názvem „České strojírenství po koronavirové pandemii“. Workshop se konal online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

 Na workshopu vystoupil prezident Hospodářské komory České republiky, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. s prezentací na téma:

„Problémy strojírenských firem během koronavirové pandemie, očekávaný vývoj strojírenství v roce 2021“.

Workshop moderovala Mgr. Eva Kijonková.

 

     Dne 16.2.2021 Evropan Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)  udělil Národnímu strojírenskému klastru BRONZE Label.

      Pravidelný workshop klastru a zároveň první workshop uskutečněný formou on-line se konal 25. listopadu 2020. Byl zaměřen na vizi proměny rekultivované haldy v Hrabůvce ve vodíkové město H2 District v Ostravě.

     Dne 24. září 2020 v budově personálního a vzdělávacího centra společnosti VÍTKOVICE, a.s. NSK uspořádal pravidelný workshop s názvem „Dotace, příležitosti nového programovacího období pro firmy v Moravskoslezském kraji po roce 2021“. Na tomto workshopu vystoupily Ing. Miriam Šůstková a Ing. Denisa Štvrtňová, zástupkyně Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje s prezentací „Nové příležitosti pro Moravskoslezský kraj v rámci programového období EU 2021–2027“. 

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 17. 6. 2020 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 29 členských firem.

Během jednání byla schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2019, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020.

 

   

     Dne 10. června 2020 ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., Dolní oblast Vítkovice klastr uspořádal pravidelný workshop s názvem „Dodavatelský řetězec pro výrobu svazků ocelových lahví“. Workshopu se zúčastnilo 20 osob z 12 členských firem klastru.

 

     Dne 20. února 2020 ve společnosti ČEZ ESL, Výstavní 1144/103, Ostrava – Vítkovice klastr uspořádal workshop, který byl zaměřen na „Energetické úspory“. Součásti workshopu byla exkurze EH Vítkovice: kotelna-nové plynové kotle.

       Dne 4. prosince 2019 klastr uspořádal pravidelný workshop u svých členů v Krnově, a to ve Spojených slévárnách a ve společnosti Květoslav Bašista pod názvem „Kooperace mezi členy klastru“.

 

     Dne 21. listopadu 2019 v budově personálního a vzdělávacího centra VÍTKOVICE, a.s., Kotkova 4, Ostrava – Vítkovice se uskutečnil pravidelný workshop klastru a byl zaměřen na zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru.

 

     Národní strojírenský klastr připravil na MSV Brno 7.-11. 10. 2019 společný stánek firem klastru. Stánek navštívila víc než polovina členů klastru.

 

   NSK uspořádal ve dnech 16. a 17. září 2019 dvoudenní konferenci za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu, doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D, MBA na téma "Inovace a vzdělávání". Jedním ze závěrů konference byla shoda účastníků na důležitosti matematiky a logistických předmětů pro výuku středních škol. Jak ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D, MBA, tak i hejtman MSK, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. erudovaně vystoupili se znalosti věci o problematice vzdělávání. 

 

     Dne 7. června 2019 oslavil člen NSK, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 130. výročí založení společnosti. V roce 1889 byla tato společnost založena pod názvem Lederer-Porgess Königsfelder Maschinenfabrik. Velmi záhy si vybudovala silné postavení nejen na domácím trhu, ale stala se známou po celém světě a dokázala si ve svém oboru pozici udržet.

 

      Dne 6. června 2019 se uskutečnil pravidelný workshop NSK pod názvem „Využití volných kapacit strojů – kooperace“ ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. Vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy jejich provozů se diskutovalo o využití volných kapacit strojů v klastru a o konferencích o výstavbě a vyřazování jaderných bloků z provozu v Istanbulu, Soči, Taškentu a Berlíně. 

 

     Dne 14. května 2019 se v budově personálního a vzdělávacího centra společnosti VÍTKOVICE, a.s. uskutečnil úvodní workshop k projektu OPZ pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem NSK“. Workshopu se zúčastnilo 17 osob z 12 společností.     

 

 


Vzdělávání zaměstnanců

  14.02.2021

 CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010839

   

     Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru" se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Národním strojírenském klastru, z.s. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem a zároveň udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu. Do projektu bude zapojeno 550 osob.

 

Celkové náklady projektu budou 18 784 754 Kč.

Délka projektu je 36 měsíců.

Zahájení: 1.6.2019

Ukončení: 30.6.2023

 


Seminář „Malé modulární jaderné reaktory“

  09.02.2021

 


Workshop „Dotace, příležitosti nového programovacího období pro firmy v MSK po roce 2021“, 24.9.2020

  24.09.2020

 

Zleva: Ing. Denisa Štvrtňová, Ing. Miriam Šůstková 

Prezentace:

 Prezentace

 Aktivity


Workshop

  15.06.2020

 


Workshop ,,Energetické úspory, EH Vítkovice“, 20.2.2020

  05.02.2020

 


Workshop

  04.12.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Na konferenci pod názvem „Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání - budoucnost českého průmyslu“ vystoupili na prvním panelu (zleva) prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR a Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019

  17.09.2019

 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR.

 

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Doprovodný workshop ke konferenci zahájil a v úvodu vystoupil Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Na doprovodném workshopu ke konferenci pod názvem „Fórum podnikatelů - inovace a jejich odezva na kvalitu vzdělávání“ vystoupili na prvním panelu (zleva): Ing. Bc. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Ing. Jan Světlík, prezident NSK, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., vedoucí KPD, PdF OU, Ing. Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny, a.s. a Ing. Tomáš Výstup, personální ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  

 

 


130. výročí založení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  08.06.2019

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v březnu 2020 zahájili řešení projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“. Obsahem projektu je vypracování databáze vytipovaných klíčových strojů, technologických zařízení a pecí u přihlášených členských firem klastru a postupné sledování volné kapacity u těchto strojů a zařízení s možností výběru podle zadaného parametru. Internetový portál bude vytvořený na web. stránkách NSK pro všechny členské firmy, které mohou nabízet a zároveň poptávat volnou kapacitu svých strojů i specifických strojírenských operací. Na vypracování software budeme spolupracovat s VŠB – TU Ostrava. Bude se jednat o bezplatnou službu poskytnutou členům klastru. 


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist