.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  01.07.2016

     Národní strojírenský klastr připravuje na 1. září 2016 od 9 do 15 hod

workshop s názvem „Inovační strategie NSK 2017“, který je věnován stejnojmennému projektu klastru, realizovanému s podporou MSK.

     Místo konání: Personální a vzdělávací centrum VÍTKOVIC, a.s.,

                          Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, 1. patro, učebna č. 9.

     

     Na workshopu vystoupí Ing. Libor Witassek, MBA, generální ředitel,  Vítkovice, a.s. s přednáškou Generování a vyhodnocování inovací dle japonské metody ITS.

 

     Pravidelný workshop NSK se uskuteční v úterý 13. v září od 10 do 15 hod. v Krnově u členských firem Bašista a Armaturka Krnov.

     

     Spolupráce s partnerským strojírenským klastrem SWHEC z Maďarska: SWHEC a partnerská Hospodářská komora Pécs zvou NSK na setkání Open4Business, které proběhne 19.-21. září 2016 v Pécsi. Bude mít podobu projektu pro účastníky z různých evropských zemí a obsáhne firmy a klastry s širokou specifikací profesního a obchodního zaměření, např. strojírenství a enviromentální průmysl. NSK vyšle do Pécse cca 4 člennou delegaci, do které je možné se přihlásit v kanceláři klastru.

     

     Francouzské velvyslanectví a agentura Business France pořádají 19. září od 9 do 18 hod. v Praze setkání jaderného průmyslu obou zemí. Na setkání přednese zástupce NSK presentaci našich produktů. Zájemci o účast se mohou přihlásit v kanceláři klastru.

     

     NSK připravuje společný stánek klastru na MSV Brno 3.-7. 10. 2016 v podobném rozsahu jako loni. K účasti se lze přihlásit v kanceláři klastru.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  01.07.2016

      Pravidelný červnový workshop se uskutečnil 16. 6. 2016 od 11 do 15 hod. v Novém světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, a měl formu setkání NSK s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade z těchto destinací: Polsko – Katowice, Austrálie a Nový Zéland, Kazachstán,  Mexiko, Peru, Rusko, Španělsko.

 

     Každoroční konference klastru STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 proběhla 26. 5. 2016 v nově otevřeném objektu Brickhouse v areálu dolu Hlubina, Dolní oblast Vítkovic na téma

 

     Demontáž jaderných bloků ve světě.

 

     Celkem 120 odstavených reaktorů, z toho 89 v Evropě, nabízí miliardovou příležitost pro české strojírenství. „Je to byznys příštích desetiletí, u kterého by naše firmy neměly chybět," uvedl prezident Národního strojírenského klastru Jan Světlík.

     Jen na německém účtu pro bezpečné odstavení a likvidaci jaderných elektráren (JE) je nyní zhruba 800 miliard korun, dalších asi 270 miliard jsou připraveny přispět německé veřejné finance.

     „Celkově se bavíme o obrovských číslech za práce od přípravy a projekce až po samotnou likvidaci stavebních objektů, strojů a zařízení, propojených technologií, za testy, kontrolu a recyklaci, a to včetně navazujících služeb po dobu 20 až 30 let," míní Aleš John, někdejší ředitel JE Dukovany a ÚJV Řež. Podle manažera Národního strojírenského klastru Ladislava Mravce jde výlučně o zahraniční bloky, tuzemských JE se likvidace zdaleka ještě netýká.

      Ve světě je nyní v provozu 444 jaderných reaktorů, většina ve stáří kolem 30 let. Řízená likvidace tedy není dalekou budoucností, ale realitou. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického je proto česká diplomacie a ministerstvo průmyslu připraveno lobbovat za český podíl na likvidaci JE.

      Likvidace atomových bloků je na pořadu dne v Německu, na Slovensku, ve Španělsku, v Litvě, Bulharsku, ve Velké Británii a dalších zemích. „Je to šance, jak udržet české jaderné strojírenství při životě i bez dostavby JE Temelín," zdůraznil A. John.

      Odstavení jednoho bloku představuje asi 150 tisíc tun materiálu, z toho zhruba jedno procento je radioaktivní. Likvidace jednoho bloku stojí zhruba 20 miliard korun a trvá přibližně 20 a více let. Podle současných zkušeností se při likvidaci tendrují dílčí zakázky. Příležitost tedy mají prakticky všechny tuzemské firmy z oboru energetiky, strojírenství, likvidace odpadů a navazujících segmentů.

 

     Dne 26. 4. 2016 se uskutečnil pravidelný workshop NSK na půdě společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 2989/68a v Brně a vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy provozů obsahoval také diskusi o aktualizaci dodavatelských řetězců NSK. Ty jsou k dnešnímu dni zaměřené na jadernou energetiku, klasickou energetiku a metalurgii.

 

     Dne 31. 3. 2016 proběhl v hotelu Duo na Horní Bečvě již pátý ročník soutěže Mezinárodní den strojařů za účasti doc. Ing. Sylvy Drábkové, Ph.D. Tuto soutěž připravila a organizovala Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, člen klastru. 

 

     NSK a společností VÍTKOVICE Doprava a ŠKODA AUTO uspořádali dne 17.3.2016

v multifunkční aule GONG, Dolní oblast VÍTKOVICE, konferenci o využití CNG ve firemních flotilách.

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 16. 3. 2016 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 46 členských firem.

 

     Během jednání byla  schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2015, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016.

 

     Ve volební části schůze shromáždění zvolilo novou výkonnou radu ve složení Jan Světlík, Lubomír Gogela, Milan Raclavský, Miroslav Kovářík, Ivo Hlavatý.

 

 

     Prezidentem klastru byl zvolen Ing. J. Světlík a Ing. Naděžda Schindlerová se stala revizorkou účtů.


Jednání s vestfálským strojírenským klastrem VDMA NRW v Duesseldorfu 28. 6. 2016

  30.06.2016

 

Zprava: P. Petřík, MEPAC CZ, H.J. Alt, manažer VDMA NRW, R. Nolte, ředitel pro inovace VDMA NRW, L. Mravec, manažer NSK, za protější stranou stolu M. Novák, hejtman MSK a jeho delegace.

 


Workshop s řediteli ZK CzechTrade, 16.6.2016

  20.06.2016

 

Zleva: ředitel CzechTrade Ing. V. Štika, Bc. P. Jindrová, ZK Madrid, Ing. V. Helikar, ZK Sydney, S. Krišáková, asistentka NSK, PhDr. M. Manďák, ZK Mexiko, Bc. M. Holeksová ZK Katowice, Ing. L. Mravec, manažer NSK


Jubilejní 10. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016, 26. 5. 2016

  25.05.2016

 

Zleva: Ing. Aleš John, bývalý ředitel jaderné elektrárny Dukovany a ÚJV Řež, a.s., RNDr. Miroslav Kawalec, předseda představenstva VÍTKOVICE ÚAM, a.s. a viceprezident České nukleární společnosti, Ing. Ladislav Mravec, generální manažer NSK, Ing. Jan Světlík, prezident NSK a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING a.s., Ing. Eduard Muřický, nám. ministra MPO, Ing. Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, ÚJV Rež a Ing. Karel Jindřich, PhD., inspektor jaderného dozoru, SÚJB.  


Oderské fórum v Bohumíně 25. 5. 2016

  24.05.2016

 

Polští kapitáni a kapitánka s manažerem klastru Ing. Ladislavem Mravcem, vpravo pan Ing. Josef Podzimek, otec a duše „Křižovatky tří moří“


Účastníci workshopu 26.4.2016 ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  27.04.2016

 


Předseda strany zelených Matěj Stropnický ve svém vystoupení na konferenci NSK 17. 3. 2016 podpořil využití CNG v dopravě

  08.02.2016

 

Zprava: PhDr. Matej Stropnický, předseda Strany zelených, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Mgr. Rodan Broskevič, ředitel VÍTKOVICE Doprava, a.s., Ing. Jan Světlík, prezident NSK a generální ředitel VÍTKOVICE, a.s. a  Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů ministerstva životního prostředí.


Shromáždění členů zvolilo 16. 3. 2016 nové orgány NSK

  07.02.2016

 

V první řadě nový člen VR doc. Ing. I. Hlavatý a nová revizorka účtu Ing. N. Schindlerová,

v dalších řadách zprava Ing. J. Olšanský, výkonný ředitel KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Ing. R. Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Ing. P. Kotajný CSc., MBA, LL.M,  jednatel KOMA Commercial, s.r.o., Ing. R. Bartoš, Hutní montáže, a.s., Ing. F. Kulovaný jr. MBA, ředitel BAEST, Machines & Structures, a.s., Mgr. M. Kornel, ředitel pro systémy ARMATURY, Group a.s., Ing. A. Kauer, výkonný ředitel KOMA - Industry s.r.o.

a další.


Tepelné zpracování svařovaných spojů, workshop 16. února 2016

  05.02.2016

Na workshopu ve společnosti Hutní montáže - Svarservis, s.r.o. technologové z 22 společností NSK vyslechli odborný výklad Ing. M. Lukáše (ve žluté bundě) a pana Ing. J. Szweda (třetí zprava v šedé košili). V beranici manažer klastru Ing. L. Mravec.

 


Setkání a oběd s prof. Ing. V. Klausem, CSc. v Zábřehu 10. 02. 2016

  05.02.2016

Zprava: Ing. F. Šebesta, analytik IVK, Ing. M. Palkovič, Ph.D, ředitel IT4 Innovations, Ing. M. Kovářík, předseda představenstva Strojírny a stavby Třinec, Dr. Ing. J. Weigl, CSc., výkonný ředitel IVK, Ing. J. Světlík, prezident NSK, Ing. J. Olšanský, MBA,  výkonný ředitel KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Prof. Ing. V. Klaus, CSc.,    Ing. J. Czudek, generální ředitel Třinecké železárny, a.s., doc. Ing. S. Drábková, Ph.D., člen Výkonné rady NSK, doc. Ing. I. Hlavatý, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava, Ing. M. Slaný, Ph.D., ředitel ekonomických studií IVK, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK


Delegace ruských klastrů z Uljanovska ve Vítkovicích 4. února 2016

  04.02.2016

U sněhové zavážky v Dolní oblasti Vítkovice před Gongem zleva Albert Gataulin, ředitel Jaderného klastru, Dimitrovgrad, Rustem Davljačin, nám. ministra hospodářství, Uljanovská oblast a l. Mravec, NSK 


Maďarský klastr SWHEC ve Vítkovice Heavy Machinery 12. 1. 2016

  13.01.2016

 

Zleva: F. Hirth, L. Deák, prezident MAGEOSZ, obch. řed. Brož, B. Szabo, dr. Husse, prezident SWHEC, S. Rabb, Dr. Piroska, Z. Kleisz


Velvyslanec Chmiel a maďarští hosté na VŠB-TU Ostrava, 11.1.2016

  12.01.2016

Zleva: L. Mravec, NSK, F. Hirth, S. Rabb, B. Szabo, velvyslanec ČR v Maďarsku J.Chmiel, Dr. Piroska, doc. Drábková, Z. Kleisz, v kokpitu studentské formule sedí prezident maďarského klastru SWHEC dr. Husse.


Závěrečný workshop projektu Strategie konkurenceschopnosti členů NSK, 15.12.2015

  12.12.2015

Zleva: M. Kawalec (VÍTKOVICE ÚAM a.s.), L. Mravec (NSK), M. Banot (BeePartner a.s.),

L. Witassek (DC VISION, s.r.o.).


NSK na česko - polském setkání podnikatelů v Ostravě 10.12.2015

  11.12.2015

Zleva: Jiří Dorňák, zástupce ředitele odboru zahraničně ekonomických politik MPO, Magdalena Holeksová, ředitelka Česko-polské obchodní komory, Milan Raclavský, člen výkonné rady NSK.


Setkání NSK s předsedou ODS prof. Fialou na Vítkovickém zámku 3.12.2015

  10.12.2015

 

Zleva: Ing. Ladislav Mravec, Ing. Vladimír Nekuda, Ing. Petr Choulík, CSc., Ing. Jan Světlík, jr., Ing. Miroslav Kovářík, prof.PhDr. Petr Fiala,Ph.D., Ing. Jan Světlík, Ing. Zbyněk Stanjura, doc. Ing. Sylva Drábková,Ph.D., Ing. Lubomír Gogela, Ing. Petra Fojtíková, Ing. Petr Vitásek, Ing. Vladimír Měkota a Mgr. Pavel Filipčík.


NSK podepsal 2. 12. 2015 Memorandum o spolupráci s KOTRou a KOAMI

  29.11.2015

Zprava: Ji-taik Chung, předseda Korejské strojírenské asociace KOAMI, Jae-hong Kim, prezident Korejské asociace na podporu obchodu a investic KOTRA, Ladislav Mravec, NSK.


ATOMEX Europe 2015 v Budapešti 1. 12. 2015

  28.11.2015

Prof. Aszodi, vpravo, maďarský vládní zmocněnec pro Paks II., diskutuje o dodavatelském řetězci NSK pro JE.


NSK na konferenci NERS v Praze dne 11. 11. 2015

  09.11.2015

Zleva: F. Kulovaný (předseda představenstva BAEST Machines & Structures, a.s.), J. Olšanský (výkonný ředitel Královopolská, a.s.), L.  Kovačovská (náměstkyně MPO pro energetiku), M. Kawalec (předseda představenstva VÍTKOVICE ÚAM, a.s.), K. Stočes (garant oboru pro JE ZAT  a.s.), L. Mravec (generální manažer NSK)


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Katalog českých výrobců

Katalog českých výrobců v oblasti strojírenství Made in CZ Industry.

3. vydání bylo prezentováno na Strojírenském fóru v březnu 2016

v Praze


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist