.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  03.04.2017

       Dne 27. 4. 2017 proběhne v pražském hotelu Hilton obchodní setkání korejské společnosti KHNP s jejich současnými a také potencionálními dodavateli do jaderné energetiky. Na konferenci pořádané s partnerskou účastí NSK jsou zváni zástupci všech společností, které mají zájem spolupracovat s korejskou KHNP na jejím jaderném programu v Evropě a jinde. Akce se uskuteční v návaznosti na korejský jaderný workshop 21. 2. 2017 v Ostravě-Vítkovicích, pořádaný klastrem.

 

     NSK připravuje prezentaci svých dovedností v oblasti decommissioningu jaderných elektráren ve dnech 16. a 17. května na konferenci AMNT (Annual Meeting of Nuclear Technology) v Berlíně, která představuje největší německou konferenci věnovanou jaderné energetice se speciální sekcí pro decommissioning JE. Přihlásit se je možné v kanceláři klastru. Dosud tak učinily společnosti Vítkovice, UJV Řež, VŠB TUO Hornicko-geologická fakulta a ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

 

     Výroční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017 proběhne v Dolní oblasti Vítkovic ve čtvrtek 25. května 2017 a bude věnována vodíkovým technologiím.

 

     NSK připravuje společný stánek klastru na MSV Brno, který se letos uskuteční 9.-13. října. Všechny firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě naší expozice.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  03.04.2017

      Dne 28.3.2017 proběhlo v prostorách Vítkovického zámku obchodní setkání klastru britskými společnostmi Rolls Royce, AMRC Sheffield, Mott MacDonald, Centrax a Symetrica, které přijely do Ostravy a Maďarska v rámci programu British Nuclear Supply Chain Mission.

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 22. 3. 2017 na Vítkovickém zámku za účasti 35 členských firem. Během jednání byly vyhodnoceny akce klastru za minulé období, schváleno naše hospodaření a odhlasovány nové stanovy.

 

     Pravidelný workshop NSK se uskutečnil 21. 2. 2017 a byl věnován korejskému modelu výstavby jaderných elektráren, který představili ředitelé firmy Korea Hydro and Nuclear Power. V úvodu workshopu vystoupil Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru a Libor Witassek, generální ředitel VITKOVICE, a.s. Korejské referáty přednesl pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe a pan Sooho Jung, který popsal situaci v korejské jaderné energetice, procházející trvalým rozvojem doma i v zahraničí. Poté pan Joonkyo SUH, první ředitel nové kanceláře společnosti Korea Hydro and Nuclear Power v Praze, představil kvalifikační proces, který je nabízen dodavatelům pro KHNP. V druhé části workshopu manažer klastru prezentoval dodavatelský řetězec NSK pro výstavbu jaderných elektráren a představil zástupce jeho významných členů, kteří samostatně uvedli své firmy: Vítkovice, a.s., ZAT a.s., SIGMA GROUP a.s. a Hydac spol. s r.o.

 

     Za účasti představitelů ÚJV Řež a přihlášených zástupců firem klastru proběhl 1. února 2017 ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. specializovaný workshop k vodíkovým technologiím.

 

     Workshop NSK pod názvem „Přepravní trasy pro těžkou a nadrozměrnou dopravu“ proběhl 6.prosince 2016 v zasedací místnosti společnosti NOSRETI a.s., ul. 28. října 2020/231, Ostrava – Mariánské Hory.


Workshop NSK ve společnosti Seco Tools CZ, 19. 04. 2017

  01.04.2017

 


Workshop s britskými společnostmi, 28.3.2017

  31.03.2017

 


Shromáždění členů na shromáždění 22.3.2017 hodnotí rok 2016

  20.02.2017

 


Revizorka účtu Ing. Schindlerová prezentuje zprávu o hospodaření

  20.02.2017

 


Prezident NSK Ing. J. Světlík diskutuje se členy klastru, 22.3.2017

  20.02.2017

 


Korejská delegace u rychlokovacího stroje ve VHM, 21.2.2017

  19.02.2017

 

Zleva: Ing. M. Žák, ředitel VÍTKOVICE Doprava, a.s.,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Dr. Ing. J. Brož, obchodní ředitel VHM, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK


Účastníci workshopu v knihovně na Vítkovickém zámku, 21.2.2017

  18.02.2017

 

Zleva sedící: Ing. Mares, Hydac, Ing. Stoces, ZAT, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Ing. Kawalec, Ing Mravec,

 

Zleva stojící: Ing. Dubnický, Hydac Ing. Topič, ZAT, Ing. Slaný, ARMATURY Group, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. Tomášek, Ing. Roubalíková, SIGMA GROUP, tlumočnice pí Franková, Ing. Holušová, VÍTKOVICE TESTING CENTER,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž


Workshop NSK k vodíkovým technologiím 1. 2.2017 ve studovně společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

  15.02.2017

 


Účastníci workshopu ve společnosti NOSRETI a.s.,6.12.2016

  06.02.2017

 


Korejské asociace KOTRA a KOAMI spolu s NSK na MSV Brno 5.10.2016

  10.10.2016

 

Na korejsko-českém strojírenském fóru v Brně dne 5. 10. 2016 promluvili (zleva) velvyslanec H. Moon, viceprezident KOAMI Young-Tahk Park, generální ředitel Vítkovice, a.s. Libor Witassek, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, manažer NSK Ladislav Mravec, náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Baertl.

 


Prezident M. Zeman a guvernér ČNB J. Rusnok v doprovodu Ing. Mravce prochází kolem stánku NSK na veletrhu v Brně dne 3.10.2016.

  21.09.2016


Prezident klastru J. Světlík diskutuje na společném stánku NSK v Brně

  21.09.2016


Setkání NSK a VMG s Asociací francouzského jaderného průmyslu AIFEN 19. 9. 2016

  20.09.2016

 

RNDr. Kawalec a Ing. Šimonová jednají s výkonnou ředitelkou AIFEN paní Anne-Sophie DEFAY (vlevo) a její asistentkou na Jaderném fóru 19. 9. 2016 v Praze.


Účastníci workshopu NSK 13. 9. 2016 ve společnosti Květoslav Bašista

  14.09.2016

 


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Katalog českých výrobců

Katalog českých výrobců v oblasti strojírenství Made in CZ Industry.

3. vydání bylo prezentováno na Strojírenském fóru v březnu 2016

v Praze


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist