.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  22.02.2017

     Každoroční shromáždění členů NSK se sejde ve středu 22. března 2017 od 13 do 15 hod na Zámku Vítkovice, Výstavní 80/99, Ostrava.

 

   

     Obchodní setkání klastru s desítkou britských společností z oblasti energetiky

a strojírenství proběhne v úterý 28.3.2017 v budově personálního a vzdělávacího centra VÍTKOVICE, a.s., Kotkova ul., Ostrava. Akci pořádá NSK ve spolupráci s obchodní sekcí Velvyslanectví UK v Praze.

      

     Pravidelný workshop klastru pořádáme 19. dubna 2017 v Brně, a to v naší členské společnosti Seco Tools CZ.

 

 

     V návaznosti na korejský jaderný workshop 21. 2. 2017 v Ostravě-Vítkovicích pořádá společnost Korea Hydro and Nuclear Power za partnerské účast NSK obchodní setkání

s potencionálními dodavateli KHNP. Akce proběhne v Praze 27. 4. 2017 a jsou na ni zvány zástupci všech společností, které mají zájem spolupracovat s korejskou KHNP na jejím jaderném programu v Evropě a jinde.

     

 

     NSK připravuje prezentaci svých dovedností v oblasti decommissioningu jaderných elektráren na konferenci AMNT (Annual Meeting of Nuclear Technology) v Berlíně

16. - 17. května 2017, která představuje největší německou konferenci věnovanou jaderné energetice se speciální sekcí pro decommissioning JE.

 

   

     Výroční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017 proběhne v Dolní oblasti Vítkovic ve čtvrtek 25. května 2017 a bude věnována vodíkovým technologiím.

Program konference se soustředí na novinky ve vodíkových technologiích, prezentaci zkušeností firem klastru v oblasti vodíku a presentaci zahraničních firem, hledající spolupráci při aplikaci svých vodíkových produktů:

     Sunfire, SRN

     United Hydrogen, USA-ČR

     Maďarský strojírenský klastr, Universita Pécs

 

   

     NSK připravuje společný stánek klastru na MSV Brno, který se letos uskuteční 9.-13. října. Všechny firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě naší expozice.      


Aktuality Národního strojírenského klastru

  21.02.2017

     Pravidelný workshop NSK se uskutečnil 21. 2. 2017 a byl věnován korejskému modelu výstavby jaderných elektráren, který představili ředitelé firmy Korea Hydro and Nuclear Power.

 

     V úvodu workshopu vystoupil Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru a Libor Witassek, generální ředitel VITKOVICE, a.s. Korejské referáty zahájil pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe. Poté pan Joonkyo SUH, první ředitel nové kanceláře společnosti Korea Hydro and Nuclear Power v Praze, představil kvalifikační proces, který je nabízen dodavatelům pro KHNP. Dále pan Sooho Jung popsal situaci v korejské jaderné energetice, která prochází trvalým rozvojem. V druhé části workshopu manažer klastru prezentoval dodavatelský řetězec NSK pro výstavbu jaderných elektráren a představil zástupce jeho významných členů, kteří samostatně uvedly své firmy: Vítkovice, a.s., ZAT a.s., SIGMA GROUP a.s. a Hydac spol. s r.o.

 

     Za účasti představitelů ÚJV Řež a přihlášených zástupců firem klastru proběhl

1. února 2017 ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. specializovaný workshop k vodíkovým technologiím.

      Workshop NSK pod názvem „Přepravní trasy pro těžkou a nadrozměrnou dopravu“

proběhl 6. prosince 2016 v zasedací místnosti společnosti NOSRETI a.s., ul. 28. října 2020/231, Ostrava – Mariánské Hory.

     

     Národní strojírenský klastr uspořádal 2. listopadu 2016 ve Vítkovicích workshop na téma „Současné trendy ve vzdělávání a technické školství“.

     Úvodní slovo přednesl Dr. Martin Roman, generální ředitel ČEZ 2004-2011, který se věnoval především formativnímu hodnocení během výukového procesu. To má posílit spolupráci studenta s učitelem a představuje jeden z moderních trendů současné pedagogiky. O prvcích formativního hodnocení na svých školách referovali ředitelé průmyslovek, které jsou členy klastru:  Mgr. Martin. Tobiáš, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Frýdek-Místek a Ing. Magda Dirgasová, VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA.

     Doc. Hlavatý, děkan Fakulty strojní, předvedl na svých zkušenostech, jak se pozitivní důsledky výuky s formativním hodnocením ovlivní kvalitu studentů nastupujících na VŠB TUO. 


Korejská delegace u rychlokovacího stroje ve VHM, 21.2.2017

  19.02.2017

 

Zleva: Ing. M. Žák, ředitel VÍTKOVICE Doprava, a.s.,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Dr. Ing. J. Brož, obchodní ředitel VHM, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK


Účastníci workshopu v knihovně na Vítkovickém zámku, 21.2.2017

  18.02.2017

 

Zleva sedící: Ing. Mares, Hydac, Ing. Stoces, ZAT, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Ing. Kawalec, Ing Mravec,

 

Zleva stojící: Ing. Dubnický, Hydac Ing. Topič, ZAT, Ing. Slaný, ARMATURY Group, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. Tomášek, Ing. Roubalíková, SIGMA GROUP, tlumočnice pí Franková, Ing. Holušová, VÍTKOVICE TESTING CENTER,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž


Workshop NSK k vodíkovým technologiím 1. 2.2017 ve studovně společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

  15.02.2017

 


Účastníci workshopu ve společnosti NOSRETI a.s.,6.12.2016

  06.02.2017

 


Korejské asociace KOTRA a KOAMI spolu s NSK na MSV Brno 5.10.2016

  10.10.2016

 

Na korejsko-českém strojírenském fóru v Brně dne 5. 10. 2016 promluvili (zleva) velvyslanec H. Moon, viceprezident KOAMI Young-Tahk Park, generální ředitel Vítkovice, a.s. Libor Witassek, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, manažer NSK Ladislav Mravec, náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Baertl.

 


Prezident M. Zeman a guvernér ČNB J. Rusnok v doprovodu Ing. Mravce prochází kolem stánku NSK na veletrhu v Brně dne 3.10.2016.

  21.09.2016


Prezident klastru J. Světlík diskutuje na společném stánku NSK v Brně

  21.09.2016


Setkání českého a francouzského jaderného průmyslu v Praze 19. 9. 2016

  20.09.2016

 

Manažer klastru L. Mravec prezentuje dodavatelský řetězec NSK pro jadernou energetiku na Francouzském velvyslanectví v Praze 


Setkání NSK a VMG s Asociací francouzského jaderného průmyslu AIFEN 19. 9. 2016

  20.09.2016

 

RNDr. Kawalec a Ing. Šimonová jednají s výkonnou ředitelkou AIFEN paní Anne-Sophie DEFAY (vlevo) a její asistentkou na Jaderném fóru 19. 9. 2016 v Praze.


Účastníci workshopu NSK 13. 9. 2016 ve společnosti Květoslav Bašista

  14.09.2016

 


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Katalog českých výrobců

Katalog českých výrobců v oblasti strojírenství Made in CZ Industry.

3. vydání bylo prezentováno na Strojírenském fóru v březnu 2016

v Praze


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist